Wat is Kangen water?

Kangen water voor een gezonder leven. Vraag een gratis demonstratie of een watermonster aan.

Wil je een Masterclass over water volgen in Voorhout of bij jou thuis. Meld je aan via: kangenwatervoorhout@gmail.com

Wil je het gratis E-book ontvangen? Mail dan ook naar: kangenwatervoorhout@gmail.com

Ionisch water 

Ongeveer 40 jaar geleden deden Russische onderzoekers een experiment. Ze lieten daarbij gewoon kraanwater langs magnetisch geladen platen stromen. Hiermee ontdekten ze een simpele methode om water in twee stromen te splitsen. Een alkaline en een zure stroom. Dit proces heet ionisatie.

Een ideale en zeer efficiënte manier om het lichaam te ontzuren is het drinken van alkalisch geïoniseerd Kangenwater.

Alkalisch Kangenwater bezit een grote hoeveelheid alkalische ionen (calcium, kalium, natrium, magnesium). Hierdoor heeft het de mogelijkheid om de vele zure afvalstoffen in het lichaam te neutraliseren en de pH van het bloed optimaal te houden. Dit leidt tot een ontzuring van het lichaam en herstel van de gezondheid. Dit in tegenstelling tot het meeste flessen- en leidingwater welke een licht zure tot neutrale pH hebben en niet deze ontzurende eigenschappen bezitten.

zuur basich

Energierijk water

Deze techniek werd in de loop der jaren verder ontwikkeld en uitgebreid. Op dit moment kan normaal kraanwater letterlijk transformeren tot energierijk water met een enorme schat aan positieve kwaliteiten. Hetheeft tot op heden miljoenen mensen geholpen om hun levens te veranderen.

Dit water heet Kangenwater. Het lijkt nog het meest op gletsjerwater.

Negatief en Positief                                                                 gletsjer

Wanneer de waterstroom wordt opgesplitst ontstaan er twee ionen. –OH, een negatief geladen hydroxyl ion en +H, een positief geladen hydrogeen ion. De negatieve elektroden trekken de positief geladen ionen aan. Hierdoor ontstaat water dat rijk is aan alkalische mineralen zoals calcium, magnesium en potassium. De positieve elektroden trekken de negatief geladen ionen aan. Dit resulteert in water dat rijk is zure mineralen zoals nitraten, sulfide, chloriden en fluoriden. Dit water is niet om te drinken, maar geschikt voor vele externe toepassingen.

Micro-clustering

Tijdens de elektrolyse krijgt het water een andere structuur. Kraan- en flessenwater bestaan uit clusters van 11 tot 16 watermoleculen. Kangenwater bestaat uit 5 tot 8 moleculen. Door deze structuur kan het water makkelijker de cellen binnendringen. De meeste mensen drinken niet genoeg water en lijden aan chronische uitdroging zonder dat ze het weten. Uitdrogingsverschijnselen zijn o.a. vermoeidheid en weinig energie, spijsverteringsproblemen, constipatie en overgewicht. Doordat Kangenwater veel makkelijker door het lichaam wordt opgenomen kan dit zuurstofrijke water zijn werk doen.  Het heeft bijna de dubbele hoeveelheid zuurstof in vergelijking met kraan- of flessenwater. Door langdurig gebruik kan het lichaam weer optimaal gaan functioneren.

Micro-geclusterd water en daarin opgeloste voedingsstoffen gaan ook veel gemakkelijker door het celmembraan van de cel. Op deze manier ontstaat een super hydratatie op cellulair niveau.

Anderzijds kunnen de afvalstoffen de cel veel gemakkelijker verlaten als ze in micro-geclusterd water zijn opgelost. Het drinken van Kangenwater zorgt voor een diepgaande ontgifting op cellulair niveau. clustering-300x225

Anti-Oxidanten

Elk glas Kangenwater bevat miljoenen anti-oxidanten die het verouderingsproces bestrijden. Het lichaam krijgt een grote toevoer van zuurstofrijk water. Dit water bevat belangrijke mineralen zoals calcium, potassium en magnesium. De belangrijkste kwaliteit van Kangenwater is dat het helpt om schadelijke gifstoffen in hoog tempo af te voeren. De antioxidanten in het water hebben een krachtige uitwerking op vrije radicalen die in het hele lichaam aanwezig zijn.

Men kan de antioxidantwaarde van een vloeistof meten met behulp van een Oxidatie Reductie Potentieel meter (ORP). De ORP waarde wordt uitgedrukt in millivolt (mv). Een positieve ORP-waarde is oxiderend, een negatieve ORP-waarde is antioxiderend.

Leidingwater en flessenwater hebben een positieve ORP-waarde. Ze zijn dus oxiderend. Kagenwater daarentegen heeft een negatieve ORP-waarde. Het heeft dus een antioxiderende werking. Met een ORP-waarde van -300 mv is Kangenwater een 2 tot 3 maal sterker antioxidant dan groene thee of vers geperst sinasappelsap!

appel

Vrije radicalen

Vrije radicalen ontstaan in ons lichaam als gevolg van ons voedingspatroon, levensstijl, overmaat aan stress en verontreinigende invloeden uit het milieu. Het zijn kleine, heel actieve en agressieve deeltjes die veel schade berokkenen. Een van de gevolgen is het verouderingsproces. Aandoeningen als hart- en vaatziekten, reuma, tumoren, staar, en vele andere, zijn een gevolg van hoge vrije radicale activiteit in het lichaam. Vrije radicalen tasten letterlijk de cellen aan.

Zuurtegraad

Het lichaam is voortdurend hard aan het werk om de zuurtegraad aan te passen en te bewaren. De ideale zuurtegraad is 7.4. Ons lichaam maakt continue zeer verzuurde afvalstoffen aan. Voedingsstoffen worden aan de cellen aangeleverd. Hier worden ze met zuurstof verbrandt, zodat ze energie opleveren. Het restafval zijn verzuurde afvalstoffen. Normaal gesproken worden deze afvalstoffen door het bloed naar de lever, nieren, darmen en huid gebracht om te worden afgevoerd. Allerlei factoren zorgen ervoor dat het lichaam dit proces niet snel genoeg uit kan voeren. Factoren als o.a. voeding, hoge mate van stress, te weinig slaap, gifstoffen uit medicatie, milieu, alcohol, suiker en roken zijn hier de oorzaak van.zuur basich

Dus het lichaam haalt een slimme truc uit. Het converteert verzuurd afval naar solide afval. Dit wordt vervolgens in “minder kritieke” plekken opgeslagen. Zoals de aderen, capillaire bloedvaten en vetcellen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een langdurige opstapeling van verzuurde afvalstoffen de oorzaak is van veroudering, allerlei ziekten en aandoeningen.

Ziekenhuizen

Kangenwater heeft in Korea en Japan een zeer hoog aanzien. Het wordt al meer dan 20 jaar in ziekenhuizen gebruikt. De ziekenhuizen gebruiken het Kangenwater om ziekten te helpen bestrijden zoals diabetes, hoge bloeddruk, psoriasis, kanker en vele andere aandoeningen die eigenlijk het gevolg zijn chronische uitdroging en verzuring van het lichaam.

Kangen water voor een gezonder leven. Vraag een gratis demonstratie of een watermonster aan. kangenwatervoorhout@gmail.com

 

Kangenwater, kangen water, Geïoniseerd, alkalisch, basisch, voorhout, waterdemonstratie, water masterclass, waterexperience, verzuurd, chronisch uitgedroogd